logo
October 13, 2012 Filed under: Event — admin
เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม
ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตนได้เริ่มสร้างเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๓๐ ปัจจุบันเปิดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือน ตารางการอบรมได้ประกาศล่วงหน้าบนเว็บไซท์ของวัด www.vimuttidhamma.org ตั้งแต่ต้นปี


การทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ทางกลุ่มผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมีโครงการบูรณะหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการชำรุดไปตามสภาพกาลเวลา  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในการบูรณะหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมตามกำหนดการนี้
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ น. – จัดตั้งองค์กฐินที่วัดถ้ำดอยโตน
เวลา ๐๙.๓๐ น. – พิธีทอดถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายเพล และเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร


*หมายเหตุ  :  ท่านใดที่มีกุศลเจตนาประสงค์บริจาคทรัพย์ สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี: วัดถ้ำดอยโตน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์ หมายเลขบัญชี: 367-0-57833-9


กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน  พร้อมแจ้งความประสงค์ว่าต้องการรับใบอนุโมทนาหรือไม่  หากต้องการกรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อรับใบอนุโมทนาได้ที่ doitcmm@gmail.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลย 053-268511 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลเจตนาแห่งทานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว ขออานิสงส์แห่งทานจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดปัญญาญาณเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตตลอดไป

ผ้าป่าสามัคคี