logo
December 8, 2011 Filed under: Event — admin

ประกาศ  เรื่องเลื่อนหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมคอร์ส 15 วัน เนื่องจากงานก่อสร้างโรงครัวไม่สามารถจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงจำเป็นต้องเลื่อนหลักสูตรการอบรมปฏิบัติธรรมคอร์ส 15 วัน จากวันที่ 5-20 มกราคม เป็นวันที่4-19 กุมภาพันธ์ 2555 ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ หมายเหตุ หลักสูตร 15 วันเป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์ส 7 วันของเดือนกุมภาพันธ์