logo
January 11, 2010 Filed under: วัดถ้ำดอยโตน — admin

ลานพระเจดีย์ พระเจดีย์

พระบรมธาตุดอยโตน เป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาดอยโตน บริเวณรอบพระเจดีย์เป็นลานสำหรับปฏิบัติธรรม(เฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อน ไม่สะดวกสำหรับฤดูฝน)  มีเรือนพักหลังเล็กๆ สำหรับเก็บอุปกรณ์ประเภทเสื่อ  ผ้าปูนั่ง ธูปเทียน  มีห้องน้ำหญิง ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๑ หลัง

ลานธรรม

 • เป็นลานโค้งครึ่งวงกลม โดยมีผาสูงชั้นเป็นฉากหลัง
 • เป็นวิหารธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ประมาณ ๗ คนโอบ โคนต้นเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูปปางค์ปฐมเทศนา
 • เป็นลานเอนกประสงค์รองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ และมักเป็นที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิส่วนตัวของผู้ปฏิบัติธรรม

ลานโพธิ์

 • หน่อโพธิ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์วัดพระธาตุศรีจอมทองโดยนำมาจากต้นโพธิ์เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา นำมาปลูกโดยพระอาจารย์สัจจา สุญฺญโต ช่วงวิสาขบูชา(เพ็ญเดือน ๖) ประมาณ ๑ สัปดาห์ใบที่ผลิใหม่จะออกโทนสีทองทั้งต้น  ลานโพธิ์(รอบๆ ต้นโพธิ์)ใช้เป็นลานปฏิบัติธรรม

ถ้ำดอยโตน

 • เป็นลักษณะถ้ำเปิด(ผาเงิบ) กลางวันสว่างไม่ต้องใช้แสงจากไฟฟ้า เป็นถ้ำพิเศษที่มีการเคลื่อนตัวของลมเย็นออกมานอกถ้ำตลอดเวลา(กลางวัน) ภายในถ้ำใช้เป็นที่สำหรับนั่งสมาธิ เป็นบริเวณที่งดการพูดคุย

ถ้ำทราย

 • อยู่ด้านทิศตะวันออกของวัด ต้องเดินข้ามเขาลงไปยังปากถ้ำ  เป็นลักษณะถ้ำมืดต้องอาศัยความสว่างจากแสงเทียน สามารถจุได้ประมาณ ๖๐ คน  เป็นถ้ำที่มีพลังแห่งความนิ่งสูงมาก เหมาะสำหรับผู้ฝีกด้านสมถะกัมมัฏฐาน ห่างจากหน้าถ้ำ เดินลงไปประมาณ ๓๐ เมตร มีห้องน้ำหญิง ๑ หลัง ห้องน้ำชาย ๑ หลัง

ศาลาปฏิบัติธรรม

 • อาคารไม้สักทรงล้านนาประยุกต์ ๒ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อปี ๒๕๔๙ เป็นศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม เป็นที่เอกเทศสงวนไว้เฉพาะผู้ที่มาปฏิบัติธรรม บุคคลภายนอกต้องติดต่อขอนุญาตก่อนเข้าชม

โรงครัว

 • สถานที่เตรียมและประกอบ/ปรุงอาหาร มีโต๊ะอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่/ธรรมบริกร

โรงอาหาร

 • ใต้ถุนเรือนพักชายใช้เป็นที่สำหรับรับประทานอาหาร  โดยแยกโต๊ะออกเป็น ๒ ชุด ทิศเหนือสำหรับผู้ปฏิบัติชาย  ทิศใต้สำหรับผู้ปฏิบัติหญิง

เรือนพักชาย

 • ชั้นบนของโรงอาหาร ลักษณะเป็นห้องพักใต้หลังคา มีจำนวน ๗ ห้อง

เรือนพักหญิง

 • อาคารสิริมหามายา  เป็นอาคารบ้านดิน (ผนังดิน)  จำนวน 24 ห้อง  พื้นที่/ห้อง ขนาด ๘ ตร.เมตร
 • เรือนพักหลังใหญ่ จำนวน ๔ หลัง ขนาด ๑๖ ตร.เมตร มี ๑ ห้องน้ำ/อาบน้ำ
 • เรือนพักหลังเล็ก จำนวน ๒ หลัง ขนาด  ๑๒ ตร.เมตร มี ๑ ห้องน้ำ/อาบน้ำ
 • เรือนพักเดี๋ยว ๓ หลัง(ด้านหลังโรงครัว) ขนาด ๘ ตร.เมตร ลักษณะโครงสร้างทำจากไม้กลมทั้งหลัง(ไม่มีห้องน้ำ)

ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำสำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง ติดกับอาคารสิริมหามายา ๒ หลัง  จำนวน ๑๐ห้อง, หลังโรงครัว ๒ หลัง จำนวน ๑๐ ห้อง แต่ละห้องมีห้องอาบน้ำในตัว
 • ริมสระน้ำหน้าสำนักงาน มีห้องสำหรับบุคคลทั่วไป โดยแยกเป็นห้องน้ำหญิง ๑ หลัง, ห้องน้ำชาย ๑ หลัง แต่ละหลังมีห้องน้ำ๔ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง
 • ห้องน้ำสำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง หลังศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง  จำนวน ๓ ห้อง, หลังโรงครัว ๒ หลัง จำนวน ๑๐ ห้อง แต่ละห้องมีห้องอาบน้ำในตัว
 • ห้องน้ำสำหรับนักปฏิบัติธรรมชาย ทิศตะวันออกของศาลาปฏิบัติธรรม  ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้อง,  หลังบ้านดิน ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้อง แต่ละห้องมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว

สำนักงาน

 • ทางศูนย์มีบริการเสื่อ, ผ้าห่ม, หมอน,  จะเพิ่มความสะดวกได้อีกมากหากผู้ปฏิบัติสามารถนำเต้นท์นอนและถุงนอนไปด้วยตนเอง

อาหาร

 • อาหารมังสวิรัติ ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดไปปรุงหรือรับประทานในศูนย์ปฏิบัติธรรม ไม่อนุญาตผู้ปฏิบัติปรุงอาหารทานเอง

อาสาสมัคร(ธรรมบริกร)

 • เป็นผู้รับใช้ธรรมะ คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติธรรม

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 • ของใช้ส่วนตัว  ยาที่ต้องทานประจำ  น้ำดื่ม ไฟฉาย