logo
November 16, 2010 Filed under: วัดถ้ำดอยโตน — admin

เชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต

ขนาด 3.60 x 6.60 x 2 ม.

งบประมาณ (วัสดุ บวกค่าแรง บวกระบบเดินท่อประปา ประมาณ 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 53 ทำพิธีถวายพร้อมอาคารสิริมหามายา

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง
ชื่อบัญชี: วัดถ้ำดอยโตน
หมายเลขบัญชี: 367-0-57833-9
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินและที่อยู่เพื่อรับใบอนุโทนาได้ที่วัดถ้ำดอยโตน E-mail : doitcmm@yahoo.com

โทรศัพท์/โทรสาร 053-268511 (ขั้นตอนการแฟ็กซ์ เมื่อมีผู้รับขอให้ผู้รับสายโอนไปที่เบอร์ 14)
วัดถ้ำดอยโตน ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลเจตนาแห่งทานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว ขออานิสงส์แห่งทานจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดปัญญาญาณเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตตลอดไป