logo
January 16, 2016 Filed under: แฟ้มภาพ — dhamma

1. รับเสบียงจากคณะโรงทาน

2. เส้นทางช่วงแรก ก่อนขึ้นสันเขา

3. ช่วงที่ 2 พิชิตความสูง 2100 ม.

4. ช่วงที่ 3 พิชิตความสูง 2200 ม.

5. บรรยากาศบนลานพระธาตุ พิชิตความสูง 2300 ม.

6. พิธีสวดมนต์ “ชัยมงคลคาถา” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

7. อิ่มบุญ @ อิ่มท้อง กับคณะโรงทาน