กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
ตุลาคม 2561 27 ตุลาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2561 7 เต็ม เต็ม
พฤศจิกายน 2561 24 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 7
ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 7 

Previous Posts